Bemiddelaar & coach

Wanneer jij weet door te dringen tot de kern van het probleem en de problemen tegelijkertijd niet zelf gaat oplossen dan schuilt er mogelijk een coach of bemiddelaar in jou.

Niet iedereen komt zelf tot een oplossing. Soms helpt het wanneer iemand de vragen stelt die je tot denken aanzetten, zodat je de situatie eens op een andere manier bekijkt. Mensen helpen om tot nieuwe inzichten te komen of begrip te creëren, bijvoorbeeld bij burenruzies. Zie jij jezelf als neutrale partij die beweging weet te brengen? Meld je dan aan als vrijwilliger!

Terug naar werksoorten.