Voor hulpverleners

Vrijwilligerswerk voor je cliënt?

Ben je samen met je cliënt op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk dan naar onze vacaturebank of bezoek samen het inloopspreekuur.

 

Een fonds voor je cliënt?

Op het gebied van fondsen kunnen wij ook met je meedenken. Een medewerker van Vrijwilligerscentrale Doetinchem is gediplomeerd fondsenwerver. Daarnaast hebben wij een abonnement op Fondswervingonline waar we de database voor je kunnen raadplegen. Bel of stuur een mail en leg ons de kern van je aanvraag voor. Wij zoeken er passende opties bij en helpen je verder.

 

Een vrijwilliger voor je cliënt?

Als hulpverlener kan je op zoek zijn naar een vrijwilliger die ondersteuning biedt bij een individuele hulpvraag. Wij kunnen je wijzen op de juiste organisatie waar je, je vraag neer kan leggen of we ondersteunen bij het maken van een match tussen inwoners; Buurtplein burenhulp.

Wij zijn bekend met vele voorliggende voorzieningen.

 

Maatjes?

Ben je voor je cliënt op zoek naar een maatje? Kijk dan eerst bij de volgende organisaties:

Betreft het mantelzorg? Ga dan naar Buurtplein

 

 

Extra informatie Buurtplein burenhulp:

Als vrijwilligerscentrale beschikken wij zelf niet over een flexibele pool van vrijwilligers die in verschillende situaties “in te plannen zijn”. Wel brengen we vraag & aanbod (inwoners) bij elkaar.

Wij ondersteunen bij het het maken van een match en nemen de prikbord berichten mee in onze PR waardoor het bereik breder wordt en de kans op het vinden van een vrijwilliger groter wordt.

In bepaalde situaties kan het zijn dat wij vrijwillige inzet via Buurtplein burenhulp afraden. Bijvoorbeeld wanneer het een exacte datum en tijd betreft, bij langdurige inzet, of zwaardere (eenzaamheids) problematiek en in het geval van kinderen zijn wij hier ook terughoudend in. In deze situaties denken we uiteraard wel actief met je mee.

De aard van individuele hulpvragen zijn voor ons ook signalen dat er behoefte is aan een bepaalde dienst. Waar nodig nemen wij dan het voortouw om organisaties bijeen te roepen en dit te bespreken om te komen tot een aanvullende aanpak of geheel nieuwe dienst. Een voorbeeld hiervan is “sociaal tuinieren”

Vragen die wij regelmatig krijgen, betreffen:

  • tuinonderhoud
  • formulieren
  • vervoer
  • gezelschap (zie maatjes)
  • kleine klussen / boodschappen (zie burenhulp)