Over VWC

Onze ambitie: de waarde van vrijwilligerswerk vergroten

We brengen de vraag naar vrijwilligers en het aanbod van vrijwilligers bij elkaar. Een echte centrale voor vrijwillige inzet, voor alle inwoners, in het hart van de Doetinchemse samenleving. Maar we faciliteren niet alleen, we stimuleren ook. Met als doel het vrijwilligerswerk te laten groeien.

Waarom? Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor een leefbare samenleving. Het brengt betrokkenheid, het levert zorg en activiteiten op, het geeft mensen een goed gevoel, het helpt ze ontwikkelen, het bouwt netwerken, kortom; het maakt de gemeenschap, onze sociale basis, sterker. Daarom verbinden we mensen, netwerken en organisaties. We leren van elkaar en trekken samen op, gelijkwaardig en vol vertrouwen.

 

Onze aanpak: hoe we te werk gaan

Vrijwilligerscentrale Doetinchem is onderdeel van Buurtplein Doetinchem. Samen geloven we in de kracht van mensen en de verbindingen die ze aan kunnen gaan. Daarom werken we aan de lange termijn, voor een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod. Een schakel tussen alle betrokkenen, met speciale aandacht voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. Hoe we dat doen?

Bemiddelen Wij brengen vraag en aanbod samen en leggen verbindingen.
   
Krachten bundelen We bouwen bruggen tussen organisaties en bundelen de krachten van netwerken om de samenhang in de samenleving te versterken.
   
Informeren Wij verzamelen, vermeerderen en verdelen onze kennis. Daarmee ondersteunen we iedereen die met vrijwilligerswerk aan de slag wil. Van praktisch advies tot het navigeren door wet- en regelgeving.
   
Innoveren Wij omarmen vernieuwing en helpen bij het ontwikkelen van nieuwe benaderingen die aansluiten op de veranderende behoeften en verwachtingen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

 

Onze toekomst: een buffer van betrokkenheid

We zien een mooier Doetinchem voor ons. Een gemeente waarin mensen zoveel mogelijk vanuit eigen regie leven, maar ook een gemeente waarin de samenleving zelf een stevige buffer vormt. Daar levert vrijwilligerswerk een essentiële bijdrage aan. Het is een uiting van maatschappelijke betrokkenheid, een kans om mee te doen en een bron van persoonlijke groei.

Dat ondersteunen we ook steeds meer met (informatie over) fondsenwerving. Er zijn steeds minder subsidiemogelijkheden, dus is er behoefte aan alternatieve financiering. Ook organiseren we scholingen, trainingen en evenementen. Maar wat we ook doen, de samenwerking staat altijd centraal.

 

Inmiddels zorgt dat jaarlijks voor:

  • 200 nieuwe vacatures
  • ruim 200 nieuw geregistreerde vrijwilligers
  • zo’n 40 nieuwe organisaties
  • 100 hulpvragen per mail of telefoon
  • 50 hulpvragen via Burenhulp
  • Ruim 110 bezoekers op onze spreekuren
  • 250 bezoekers op onze activiteiten
  • Ruim 50 verzoeken op het gebied van fondsenwerving

 

Onze medewerkers


Erna Lueb
Accountmanager Vrijwillige Inzet
E: e.lueb@buurtplein.nl

 

 


Saskia Dolleman
Coördinator
E: s.dolleman@buurtplein.nl