Belangengroepen & fondsenwerving

Jij weet hoe je de aandacht opeist, hoe je een belangrijk punt op de agenda zet en hoe je een idee moet “verkopen”.

Veel vrijwilligersorganisaties draaien op subsidies, fondsen of (sponsor)bijdragen. Hiervoor is het nodig om te weten hoe je een aanvraag opstelt en wel op zo’n manier dat de lezer niet om je aanvraag heen kan en hier graag aan bij wil dragen. Ben jij een netwerker met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden die een vrijwilligersorganisaties wil helpen voortbestaan of uitbreiden? Meld je dan aan als vrijwilliger!

Terug naar werksoorten.