Aanmelden als organisatie

Let op: Het aanmelden van een organisatie voor vrijwilligerswerk is alleen mogelijk indien uw organisatie niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting. Meer informatie