Groen

Netwerk groen vrijwilligerswerk Doetinchem

Doetinchem is een gemeente met veel inwoners die als groen-vrijwilliger actief zijn in het buitengebied. Er zijn zo’n 15 grotere en kleinere (min of meer) structurele vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. Waardevolle activiteiten die de kwaliteit van het buitengebied en het landschap rond de stad Doetinchem in standhoudt en versterkt.

De gemeente Doetinchem heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gevraagd om een meerjarig programma tot uitvoering te brengen met als doel om de bestaande groepen actief te ondersteunen om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken.

Als Vrijwilligerscentrale sluiten wij in dit voortraject aan om dit netwerk na het meerjarig programma te continueren.

Wil je meer weten over dit netwerk of de komende bijeenkomst(en) neem dan contact op met Sander Nijhuis van Stichting Landschapsbeheer Gelderland via s.nijhuis@landschapsbeheergelderland.nl

De verslagen van de verschillende bijeenkomsten vind je hier. (niet van iedere bijeenkomst is een verslag gemaakt)