Bestuurders van vrijwilligersorganisaties

Besturen van vrijwilligersorganisaties is een hele uitdaging. Naast het aansturen van de organisatie, het werven en begeleiden van vrijwilligers, ben je verantwoordelijk voor financiën, fondsenwerving, imago, PR & communicatie, de organisatiestructuur, werkwijze, visie en beleid.

Maar veel kennis en ervaring is aanwezig binnen de vrijwilligersorganisaties zelf en in de samenleving. De kennis van de één is misschien wel de oplossing voor de ander binnen het netwerk.

Wij informeren bestuurders van vrijwilligersorganisaties over methodieken, werkwijzen, wetgeving, actualiteiten etc. en faciliteren deze bijeenkomsten ook. De bijeenkomst wordt ingevuld met een thema, zo’n 2 a 3 keer per jaar. Heb je interesse om deel te nemen aan dit netwerk, neem dan contact op met Saskia Dolleman, via s.dolleman@buurtplein.nl

Door elkaar te kennen wordt het makkelijker om samen te werken en kennis uit te wisselen; samen het verschil!