Mag je vrijwilligers hun BSN of identiteitsbewijs vragen?

Steeds vaker krijgt NOV de vraag of je als organisatie het Burger Service Nummer van vrijwilligers mag vragen en noteren. En hoe dat dan zit met een kopie van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Meestal is het antwoord ‘nee’. Hoe zit het in elkaar?

Burger Service Nummer

Het Burger Service Nummer (BSN) is ieders persoonlijke nummer voor contact met de overheid. Alle overheidsorganisaties maken gebruik van het BSN als dat voor de uitvoering van hun taak nodig is.

Alleen als het in de wet staat

Andere instanties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dit in de wet bepaald is, en alleen voor het doel dat in de wet omschreven staat. Een zorgverlener zoals het ziekenhuis, tandarts of huisarts zijn verplicht het BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Ook de Belastingdienst en banken gebruiken het BSN omdat dit in de Wet inzake rijksbelastingen staat.

Het BSN mag alleen gebruikt worden voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Wanneer het niet wettelijk bepaald is dat persoonsgegevens nodig zijn mag een organisatie niet om het BSN vragen. Ook niet als mensen toestemming geven voor het gebruik van hun BSN.

Controle

De autoriteit Persoonsgegevens is hier heel scherp op. Met het BSN kunnen gemakkelijk koppelingen gemaakt worden tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacy-risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Identiteitsbewijs

Soms is het nodig voor een organisatie om iemands identiteit vast te stellen, zoals van een klant. Vaak is het genoeg als mensen hun identiteitsbewijs, zoals hun paspoort of identiteitskaart, laten zien.

Gegevens overnemen

De organisatie kan na het tonen eventueel noteren om welk identiteitsbewijs het ging en het nummer hiervan. In enkele gevallen zijn organisaties wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van iemands identiteitsbewijs over te nemen.

Kopie of scan identiteitsbewijs mag niet zo maar

Een organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie of scan maken van iemands identiteitsbewijs. Dit geldt onder meer als het in de wet staat.

Bron: NOV