Vrijwilligersbeleid

Een mooi idee, mensen werden enthousiast, gingen aan de slag en steeds meer mensen wilden meewerken. Het idee werd al snel een vrijwilligersorganisatie….en nu?

Nu wil je er voor zorgen dat het goed geregeld is voor je vrijwilligers, dat ze enthousiast blijven, gewaardeerd worden, zich kunnen ontwikkelen. Kortom; dat jouw organisatie een goede plek voor ze is.

Er zijn verschillende tools beschikbaar om je organisatie en je vrijwilligersbeleid in beeld te brengen en richting geven. Wil je meer weten?

Doe dan bijvoorbeeld de zelfevaluatie vrijwillige inzet goed geregeld, kijk eens naar het PEP E Book uit Den Haag of lees hier verder via Movisie.

Of je nu de eerste stappen zet richting een vrijwilligersbeleid of het juist een keurmerk wil behalen; wij kunnen je begeleiden.