Bestuurdersaansprakelijkheid

Gemeente Doetinchem kent een collectieve verzekering waarin ook bestuurdersaansprakelijkheid is opgenomen.

Voor bestuurders van een rechtspersoon (bijvoorbeeld stichting of vereniging) gelden er bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen.

Naast onbehoorlijk bestuur kan een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk zijn als een vereniging niet als rechtspersoon is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en / of de statuten niet in notariële akte zijn vastgelegd.