Benieuwd naar de sterke en zwakke punten van jullie organisatie?

Het vrijwilligerswerk valt niet zomaar onder bestaande kwaliteitsinstrumenten. Deze zijn vaak te duur, arbeidsintensief of ingewikkeld. MOVISIE heeft daarom voor Vereniging NOV de Zelfevaluatie ontworpen voor organisaties die met vrijwilligers werken: resultaatgericht en relatief eenvoudig toe te passen. Je kan de Zelfevaluatie hier downloaden.

Het is een vragenlijst waarmee organisaties de kwaliteit van hun vrijwilligerswerk (samen met hun vrijwilligers) in kaart kunnen brengen. De Zelfevaluatie geeft antwoord op vragen als: Wat is de visie op vrijwillige inzet? Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen de organisatie? Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? Hoe zit het met vergoedingen en waardering? Het resultaat maakt duidelijk op welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Met dit resultaat kunnen organisaties hun vrijwilligersmanagement bijstellen en nieuwe kansen creëren.

De Zelfevaluatie moet door verschillende mensen in de organisatie worden ingevuld. De uitkomsten worden vervolgens met elkaar besproken. Uiteindelijk komen zo de sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld. Daarna kunnen die worden gekoppeld aan plannen en wensen voor de naaste toekomst.

Voor welke organisaties?

De Zelfevaluatie is geschikt voor elk type organisatie waar vrijwilligers actief zijn. Voor zowel pure vrijwilligersorganisaties als voor organisaties met beroepskrachten en vrijwilligers. Voor kleine organisaties die net beginnen met het vastleggen van afspraken over vrijwillige inzet, als voor grotere organisaties die de Zelfevaluatie willen gebruiken als opstap naar een integraal kwaliteitssysteem.

Ook organisaties die niet willen opgaan voor het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld, maar wel willen weten hoe ver ze zijn bij het werken aan kwaliteit, kunnen de zelfevaluatie invullen.

Bron: NOV