Vrijeschool De Kleine Prins

Activiteiten

Het bieden van onderwijs met hoofd, hart en handen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In het vrijeschoolonderwijs staan periodeonderwijs en de jaarfeesten centraal.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 6

Aantal vrijwilligers: 1-5

Locatie(s) / dienst(en)

Vrijeschool De Kleine Prins

Torontostraat 1
7007 BK Doetinchem