Vrijeschool De Kleine Prins

Vrijeschool De Kleine Prins

Omschrijving

De Kleine Prins wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige en veilige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Dit realiseren wij door eigentijds vrijeschool onderwijs.

Doelstelling

Ons onderwijs kenmerkt zich door het bieden van een goede en veilige sfeer zodat het kind zichzelf kan leren kennen en zijn kwaliteiten kan ontdekken. Welbevinden is de basis om in ontwikkeling te kunnen komen.

Activiteiten

Het bieden van onderwijs met hoofd, hart en handen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. In het vrijeschoolonderwijs staan periodeonderwijs en de jaarfeesten centraal.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 6-10

Aantal vrijwilligers: 1-5

Website

https://www.dekleineprins.vrijescholenathena.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Vrijeschool De Kleine Prins

Torontostraat 1
7007 BK Doetinchem

Vacatures