Voedselbank Doetinchem

Voedselbank Doetinchem

Omschrijving

In een rijk land als Nederland is helaas de Voedselbank hard nodig. Veel mensen komen onder het sociale minimum met alle negatieve effecten van dien. Voor die mensen biedt de Voedselbank tijdelijk voedselhulp. Oorzaak is dat mensen in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Voor de oplossing daarvan wordt vaak de hulp ingeroepen van een hulpverlenende instantie. In Doetinchem is dat de Buurtcoach, in Bronckhorst het sociaal team.

Doelstelling

Het inzamelen en beschikbaar stellen van voedsel voor mensen met een laag inkomen.

Activiteiten

Inzamelen van voedsel. Uitgifte van voedselpakketten. Fondsenwerving. Logistiek rond voedselverwerving en opslag. Administratie cliënten en uitgifte.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 51-100

Website

https://www.voedselbankdoetinchem.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Voedselbank Doetinchem

Edisonstraat 48a
7006 RE Doetinchem

Vacatures