Vluchtelingenwerk Doetinchem

Activiteiten

- Begeleiding tijdens de asielprocedure - Begeleiding bij taal en inburgering - Begeleiding naar werk - Juridische begeleiding - Maatschappelijke begeleiding - Draagvlak bevordering

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1

Aantal vrijwilligers: 11-20

Locatie(s) / dienst(en)

Vluchtelingenwerk Doetinchem

Kapoeniestraat 41-1
7001 CB Doetinchem

Vacatures