Vluchtelingenwerk Doetinchem

Vluchtelingenwerk Doetinchem

Omschrijving

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Doelstelling

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Activiteiten

- Begeleiding tijdens de asielprocedure - Begeleiding bij taal en inburgering - Begeleiding naar werk - Juridische begeleiding - Maatschappelijke begeleiding - Draagvlak bevordering

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1-5

Aantal vrijwilligers: 11-20

Website

https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-doetinchem

Locatie(s) / dienst(en)

Vluchtelingenwerk Doetinchem

Kapoeniestraat 41-1
7001 CB Doetinchem