Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland

Omschrijving

Veilig Verkeer Nederland is een organisatie bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten die gezamenlijk werken aan de missie: Iedereen veilig over straat.

Doelstelling

VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid. We helpen iedereen veilig over straat door bijvoorbeeld bewoners te adviseren hoe ze verkeersonveilige situaties op de agenda van wegbeheerders kunnen plaatsen, door buurtbewoners te faciliteren met campagnes in de wijk, door kwetsbare verkeersdeelnemers te leren zich veilig in het verkeer te bewegen en door verkeersdeelnemers te informeren over verkeersveilig

Activiteiten

Verkeersexamen, Opfriscursussen senioren auto, fiets, scootmobiel, buurtacties, Onze Scholen Zijn Weer Begonnen, verkeerseducatie basisonderwijs etc.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1-5

Aantal vrijwilligers: 1-5

Website

https://www.vvn.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Veilig Verkeer Nederland voor district Gelderland

Postbus 66
3800 AB Amersfoort

Vacatures