Tas voor de Toekomst

Tas voor de Toekomst

Omschrijving

Stichting Tas voor de Toekomst is opgericht in maart 2022. De stichting bestaat uit 3 bestuursleden.

Doelstelling

Stichting Tas voor de Toekomst zet zich in om aan kinderen die uit oorlogsgebieden naar Nederland zijn gevlucht en kinderen die onder de armoedegrens leven een nieuwe schooltas te geven voor een goede start op school.

Activiteiten

Fondsenwerving en het opzetten van sponsoracties

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 1-5

Website

www.tasvoordetoekomst.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Tas voor de Toekomst

Adelaarstraat 2
7001AR Doetinchem

Vacatures