Stichting WerkRaat

Stichting WerkRaat

Omschrijving

WerkRaat biedt leerwerkplekken voor jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Alle leerwerkplekken zijn zichtbaar en toegankelijk vanuit een centrale ruimte, waardoor onze deelnemers volop worden geïnspireerd en gemotiveerd. Het stimuleren en ontwikkelen van talent is de belangrijkste drijfveer binnen WerkRaat. WerkRaat werkt samen met gemeenten, UWV, zorgpartners en onderwijs. Leerwerktrajecten en dagbesteding zijn mogelijk vanuit Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Onderwijs en Wet Langdurige zorg.

Doelstelling

Wij inspireren, activeren en ontwikkelen jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Wij gaan uit van de eigen kracht en wensen van de deelnemer om duurzame resultaten te behalen. Wij geloven in een inclusieve samenleving. Wij denken dat iedereen een bijdrage wil leveren aan de maatschappij en zijn of haar talent wil inzetten om te bouwen aan een toekomst met perspectief.

Activiteiten

Binnen WerkRaat zijn er de labels Get A Grip (Radio), Horeca, WerkRaat Fietsen, Jouw IT Talent, Web of Talent en Educatie. Hier kunnen deelnemers specifiek ervaring opdoen en/of een erkende opleiding volgen, op hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 11-20

Aantal vrijwilligers: 1-5

Website

https://www.werkraat.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Milky-W

Melkweg 4a
7005AH Doetinchem

Vacatures