Stichting Sravana

Stichting Sravana

Omschrijving

Terminale zorg in hospice en thuis

Doelstelling

Stichting Sravana biedt zorg en ondersteuning aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Deze zorg wordt gegeven door geschoolde vrijwilligers in het hospice en bij de mensen thuis.

Activiteiten

Er wordt palliatieve terminale zorg geboden, in het hospice en in de thuissituatie. Voor Stichting Sravana betekent dit: verlichting bieden bij pijn en andere symptomen van de ziekte. Er is aandacht voor sociale, emotionele en spirituele aspecten van zowel de gast als diens naasten.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1-5

Aantal vrijwilligers: 51-100

Website

https://www.sravana.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Stichting Sravana

Groot Hagen 2
7009 AM DOETINCHEM

Vacatures