Stichting Prago

Stichting Prago

Omschrijving

Prago geeft op vier locaties in de Achterhoek lessen basiseducatie (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) aan laagopgeleide en kwetsbare volwassenen. We doen dat nu in Doetinchem, Didam, Gendringen en Winterswijk.

Doelstelling

Prago wil dat laagopgeleide en kwetsbare volwassenen kunnen meekomen en meedoen in de samenleving. Prago draagt daaraan bij door middel van het geven van lessen basiseducatie: lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Prago levert daarmee een bijdrage aan het geletterd en weerbaarder maken van haar doelgroep en daarmee aan het terugdringen van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digibetisme in de Nederlandse samenleving.

Activiteiten

Lessen lezen, schrijven rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen met een beperking.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 11-20

Website

https://www.prago.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Achterhoek

Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht

Vacatures