Stichting Noabers van Dichteren

Omschrijving

We bieden een ontmoetingsruimte waar we ons, de bewoners van het Waterrijk en de wijkbewoners, allemaal thuis kunnen voelen en waar activiteiten worden georganiseerd.

Doelstelling

We zetten ons in voor het verbeteren van de welzijn in de wijk en het bij elkaar brengen van de mensen. Hier is de ontmoetingsruimte een middel voor.

Activiteiten

Samen eten en wekelijkse activiteiten in de ontmoetingsruimte zoals sjoelen en meedoen met de crea club, schilder- of tekencursus. Of door samen te fietsen of te wandelen. Ook zijn er maandelijkse activiteiten waaronder koor, high tea en filmavond.* uiteraard op dit moment binnen de RIVM maatregelen. U bent van harte welkom.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 11-20

Locatie(s) / dienst(en)

Stichting Noabers van Dichteren

Willy Brandtplein 24
7007LC Doetinchem