Stichting Gasthuisfonds Doetinchem.nl

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem.nl

Omschrijving

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem beheert een fonds, bestaande uit vermogen en vastgoed, waarvan de opbrengst ten goede komt van de inwoners van de gemeente Doetinchem.

Doelstelling

Het Gasthuisfonds Doetinchem helpt inwoners van de gemeente Doetinchem financieel bij de aanschaf van eerste levensbehoeften, die zij zelf niet kunnen betalen.

Activiteiten

Het maandelijks besluiten over de ingediende aanvragen, het beheer van het vermogen en het vastgoed en overige activiteiten om het eeuwigdurende karakter van het fonds te waarborgen.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 6-10

Website

www.gasthuisfonds.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

Louise de Colignystraat 5
7001 GD Doetinchem

Vacatures