Stichting 50+ Ontmoetingspunt

Stichting 50+ Ontmoetingspunt

Omschrijving

De ontmoetingsplaats voor 50-plussers is te vinden in gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem, tegenover de Walmolen.

Doelstelling

Het 50+ Ontmoetingspunt ’t Brewinc is de plek waar mensen van 50+ elkaar kunnen ontmoeten, deelnemen aan activiteiten, of gewoon binnenlopen voor een praatje en een kopje koffie.

Activiteiten

ma. t/m vr. diversen: sjoelen, kaarten, Koersbal, biljarten etc Zondagmiddag muziek- en dansmiddag met live optredens

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 41-50

Website

https://www.seniorenontmoetingspunt.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Stichting 50+ Ontmoetingspunt

IJsselkade 13
7001 AN Doetinchem