Siza

Siza

Omschrijving

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

Doelstelling

-

Activiteiten

Wij zijn team Vrijwillige Inzet Siza. Samen met de 150 locaties van Siza proberen we onze vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen en een fantastische vrijwilligersplek te bieden.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: >500

Aantal vrijwilligers: 201-500

Website

https://sizavrijwilligers.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Siza

Kemperbergerweg 139E
6816 RP ARNHEM