Saamborgh.

Saamborgh.

Omschrijving

-

Doelstelling

-

Activiteiten

Verlenen van zorg, welzijn en dagbesteding

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 41-50

Website

https://www.saamborgh.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Saamborgh.

Tjalmastraat 5
7001 EX Doetinchem
't Brewinc Hof

Kommedwarssteeg 1-47
7005 AC Doetinchem

Vacatures