RUIMTE VOOR ANDERSZIJN (RVAZ)

Activiteiten

Onze vrijwilligers brengen met regelmaat een bezoek, meestal bij mensen thuis. Je biedt een luisterend oor, je drinkt samen een kop koffie, maakt een wandelingetje of gaat samen iets eenvoudigs doen. Voor de ander is dat van grote waarde.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1

Aantal vrijwilligers: 31-40

Locatie(s) / dienst(en)

RUIMTE VOOR ANDERSZIJN (RVAZ)

-
- -