Reclassering Nederland

Reclassering Nederland

Omschrijving

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden om slachtoffers te voorkomen.

Doelstelling

Het voorkomen van nieuwe slachtoffers.

Activiteiten

Reclassering Nederland is op zoek naar vrijwilligers om, samen met professionals, zedendaders te begeleiden. Vanuit COSA wordt gewerkt aan resocialisatie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Het doel is nieuwe slachtoffers te voorkomen. In verschillende regio’s zijn nieuwe vrijwilligers welkom.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1-5

Aantal vrijwilligers: 11-20

Website

www.reclassering.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Reclassering Nederland, Oost

p/a Postbus 18
7200 AA Zutphen

Vacatures