Present Doetinchem

Present Doetinchem

Omschrijving

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Wij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar in Doetinchem versterkt.

Doelstelling

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Activiteiten

Praktische en sociale projecten

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1-5

Aantal vrijwilligers: 11-20

Website

https://www.presentdoetinchem.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Present Doetinchem

Postadres: Heidevloed 3
7025 GE Halle