Pluryn

Activiteiten

ondersteuning bij wonen , werken , scholing, vrije tijd

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: >

Aantal vrijwilligers: >500

Locatie(s) / dienst(en)

Pluryn

Industrieweg 50
6541 TW nijmegen