Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD)

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD)

Omschrijving

Het PAD is opgericht om volwassenen, jongeren en kinderen te helpen. Voorbeelden zijn schuldenproblematiek, problemen met uitkeringen, financiering van noodzakelijke huishoudelijke uitgaven, aanvragen bijzondere bijstand, enz. Indien nodig schakelen wij partners in zoals de Voedselbank, de MiniManna winkel of Stichting Present.

Doelstelling

Het helpen van mensen in de knel, die tussen wal en schip van de regelgeving bekneld raken. Van belang is dat er weer perspectief ontstaat. Daarnaast proberen we het beleid en de uitvoering van gemeentelijke regelingen te verbeteren.

Activiteiten

Noodhulp individuele cliënten Netwerken Lobby

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 11-20

Website

https://www.padoetinchem.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD)

Burgemeester Van Nispenstraat 21
7001 BS Doetinchem

Vacatures