Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD)

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD)

Omschrijving

Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem, kortweg PAD, is opgericht om mensen in de volgende situaties te helpen: Schuldenproblematiek Problemen met uitkeringen, WAO, WW, etc. Aanvragen bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, waarin regelingen voor thuiszorg, gehandicaptenvervoer en dergelijke zijn opgenomen. Inschakelen derden, zoals de Voedselbank, MiniMannaMarkt en Stichting Present. Het PAD kan in urgente gevallen - tijdelijk geen inkomen en financiële reserves - direct via haar partners hulp bieden.

Doelstelling

Wij van PAD beschouwen het als onze taak mensen in de knel te helpen. Zodat er weer perspectief ontstaat.

Activiteiten

Noodhulp individuele cliënten Netwerken Lobby

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 11-20

Website

https://www.padoetinchem.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD)

Burgemeester Van Nispenstraat 9-21
7001 BS Doetinchem