Philadelphia zorg

Omschrijving

Philadelphia biedt zorg aan mensen met een verstandelijke/fysieke beperking.

Doelstelling

Alle bewoners hebben recht op een 'gewoon' leven.

Activiteiten

De bewoners begeleiden bij/in het zelfstandig wonen.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 11-20

Aantal vrijwilligers: 1-5

Website

Philadelphia.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Perron 29, locatie Wehl

Stationsstraat 29
7031BN Wehl

Vacatures