Ouderraad CBS De Haven

Activiteiten

Het steunen van de school d.m.v. het innen, beheren en besteden van gelden die buiten subsidieverband vallen. Dit besteden gebeurt in de vorm van het organiseren en (deels) financieren van activiteiten rondom feestdagen en schooluitjes. En de aanschaf en investering van middelen zoals extra faciliteiten t.b.v. bijvoorbeeld speel- en spelmateriaal.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 11-20

Aantal vrijwilligers: 6-10

Website

https://www.gelderveste.nl/scholen/cbs-de-haven

Locatie(s) / dienst(en)

Ouderraad CBS De Haven

Dominee van Dijkweg 49
7001CT Doetinchem

Vacatures