Mentorschap Overijssel Gelderland

Mentorschap Overijssel Gelderland

Omschrijving

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor (wettelijk vertegenwoordiger) voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen.

Doelstelling

Onze mentoren helpen mensen die moeite hebben de regie over hun leven te houden. De rechtbank benoemt een mentor om voor deze kwetsbare mensen besluiten te helpen nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Ze doen dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit.

Activiteiten

Werven, opleiden en begeleiden van vrijwillige mentoren. Verzorgen en begeleiden van de match tussen mentoren en cliënten. Informatie verstrekken aan familie, zorginstellingen, gemeenten over het mentorschap als rechtsbeschermingsmaatregel.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 6-10

Aantal vrijwilligers: 201-500

Website

https://www.mentorschapoverijsselgelderland.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Mentorschap Overijssel Gelderland

Postbus 250
6950 AG Dieren