Kerkelijk Centrum de Wingerd

Activiteiten

Kerkdiensten, concerten, maaltijden, formulierenhoek, inloopochtenden, ruilbibliotheek, mandalatekenen, exposities, wandelen met zwerfvuil opruimen, samen zingen, doppen inzamelen enz

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 1-5

Aantal vrijwilligers: 91-100

Website

https://www.pg-doetinchem.nl/

Locatie(s) / dienst(en)

Kerkelijk Centrum de Wingerd

De Bongerd 4
7006 NJ Doetinchem DOETINCHEM

Vacatures