IJsvereniging Doetinchem ’96

IJsvereniging Doetinchem ’96

Omschrijving

Er wordt gestreefd naar een financieel gezonde vereniging, waar gezelligheid en respect voor elkaar de basis vormen voor activiteiten en prestaties. De algemene doelstelling van IJD '96 was en is te trachten ieder lid op een plezierige manier op een zo hoog mogelijk niveau te laten sporten of deel te laten nemen aan de activiteiten. Betrokkenheid is hierbij het centrale begrip.

Doelstelling

IJD '96 heeft zich als doel gesteld de schaatssport en de daaraan verwante sporten, zoals inline-skaten, te bevorderen.

Activiteiten

Bij voldoende vorst kan er geschaatst worden. In de zomermaanden richten we ons op het inline-skaten. We geven trainingen en clinics.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 1-5

Website

https://www.ijd96.nl

Locatie(s) / dienst(en)

IJsvereniging Doetinchem '96

Zuringveld 1
7006VL Doetinchem

Vacatures