Gymnastiekvereniging Ypsilon

Activiteiten

Eerst verantwoordelijke voor het fin. beheer van de vereniging Int de contributie. Betaalt de rekeningen/salarissen Beheert bankrekening Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze. Beoordeelt de fin. situatie en maakt een financieel jaarverslag. Pleegt overleg met de kascontrole commissie. Maakt contractafspraken over fin. vergoedingen.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 6-10

Aantal vrijwilligers: 1-5

Locatie(s) / dienst(en)

Gymnastiekvereniging Ypsilon

Sportweg 1
7006 gj Doetinchem

Vacatures