Fietsersbond, afdeling Doetinchem

Fietsersbond, afdeling Doetinchem

Omschrijving

Lokale afdeling van de landelijke Fietsersbond, organisatie die de belangen van fietsers behartigt. Het bestuur van de afdeling Doetinchem van de Fietsersbond bestaat uit een aantal zeer actieve en gedreven leden. In Doetinchem is voor fietsers nog veel te doen en de afdeling timmert steeds meer aan de weg.

Doelstelling

Fietsen prettiger en veiliger maken, zorgen dat er meer prioriteit wordt toegekend aan fietsverkeer binnen de gemeente.

Activiteiten

Overleg met gemeente en andere betrokkenen. Knelpunten inventariseren en proberen oplossingen te zoeken.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 1-5

Locatie(s) / dienst(en)

Fietsersbond, afdeling Doetinchem

Bieslookveld 48
7006 TH Doetinchem

Vacatures