Centraal Senioren Overleg-Doetinchem

Centraal Senioren Overleg-Doetinchem

Omschrijving

Het Centraal Senioren Overleg Doetinchem (CSO-D) is het samenwerkingsverband van de ouderenorganisaties in Doetinchem zijnde: KBO Doetinchem Gaanderen, KBO Wehl, PCOB en SVD.

Doelstelling

Het CSO-D heeft als doel de belangen van ouderen te behartigen en het ouderenbeleid van de gemeentelijke overheid te beïnvloeden.

Activiteiten

informeren d.m.v. themabijeenkomsten en ouderenadvies en belangen behartigen

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 6-10

Website

cso-d.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Centraal Senioren Overleg-Doetinchem

Bonifaciusstraat 10
7009MP Doetinchem

Vacatures