Buurtplein BV

Buurtplein BV

Omschrijving

Heb je vragen over bijvoorbeeld gezondheid & zorg, je gezin, geldzaken of je buurt? Bij Buurtplein helpen we je graag op weg! Zelf je problemen oplossen en grip houden op jouw leven. En als dat niet zelfstandig gaat, zorgen we ervoor dat het ons samen lukt. Samen maken we het verschil.

Doelstelling

Wij dragen bij aan het vergroten van eigen mogelijkheden van inwoners, stimuleren eigen verantwoordelijkheid en inzet van netwerken. We zetten in op vroegsignalering en preventie en bieden waar nodig passende ondersteuning of leiden toe naar voorzieningen. Wij leveren een bijdrage aan een sterke sociale basis in de wijken en buurten van de gemeente Doetinchem.

Activiteiten

Buurtplein BV is de organisatie in Doetinchem die taken uitvoert op het gebied van zorg, jeugd en werk.

Overige informatie

Aantal beroepskrachten:

Aantal vrijwilligers: 101-200

Website

https://www.buurtplein.nl

Locatie(s) / dienst(en)

Buurtplein BV

terborgseweg 21
7001GM Doetinchem
Buurtbemiddeling Doetinchem

Postbus 658
7000 AR Doetinchem
Buurtplein BV - Sociaal Raadslieden

Postbus 658
7000 AR Doetinchem
Buurtplein, Dameszwemmen pilot

zonneplein 4
7004EL Doetinchem
Buurtplein, Kids en Maatschappij

Het Noorderlicht, Bezelhorstweg 117
7002 CC Doetinchem
Buurtplein, Mantelzorgcentrale

Terborgseweg 21
7001GM Doetinchem
Buurtplein MAC

Stevinlaan 9
7002HC Doetinchem