Beeldbrengers Doetinchem

Activiteiten

Jongeren worden begeleid in het maken van media door een mediacoach vanuit cultuurcentrum Amphion. Tweemaal per week is er eenredactie meeting en trainingen. Jongeren kunnen zelf hun werktijden bepalen

Overige informatie

Aantal beroepskrachten: 6

Aantal vrijwilligers: 11-20

Locatie(s) / dienst(en)

Beeldbrengers Doetinchem

Hofstraat 2
7001 CD Doetinchem

Vacatures