6 augustus 2022

Vrijwilligerswerk voor en door Oekraïners

Wij krijgen aanmeldingen van mensen die vrijwilligerswerk willen doen voor Oekraïense vluchtelingen en tegelijkertijd beginnen mensen afkomstig uit de Oekraïne zich te melden om zelf vrijwilligerswerk te doen. We zetten hier daarom wat informatie op een rij…

voor Oekraïners

Allereerst is het van belang dat de mensen uit de Oekraïne mogen en kunnen wennen / landen binnen Doetinchem en dat praktische zaken geregeld zijn.

Om die reden hebben we mensen, die zich al gemeld hebben om zich vrijwillig in te zetten rondom de opvang locatie St. Jozef in Gaanderen, vooralsnog op een lijst gezet. Hun aanbod wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Voor nu inventariseren we echter eerst wat er nodig is op de locatie om vervolgens te kijken wie en welk aanbod daarbij past. Waar nodig gaan we voor specifieke taken of diensten nog vrijwilligers werven. In de tussentijd mag u zich altijd bij ons melden en noteren wij graag op welke manier u zich wilt inzetten.

Buiten de opvanglocatie om zijn er andere locaties en / of initiatieven waar met vrijwilligers gewerkt wordt. Het zal u niet ontgaan zijn dat er al veel materiaal is ingezameld, op transport is gegaan of hier verdeeld wordt onder de Oekraïense mensen die in Doetinchem verblijven, zoals fietsen.

In de Driekoningenkapel, in de binnenstad, is een ontmoetingsplek gecreëerd. Diverse organisaties, samen (met) het Platform Ondersteuning Nieuwe Doetinchemmers (POND), werken hier samen om verschillende activiteiten mogelijk te maken en diensten te verlenen. De ontmoetingsplek in de Driekoningenkapel aan de Gasthuissteeg in Doetinchem is vanaf woensdag 23 maart geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Vanuit een andere hoek zijn wij benaderd met de vraag hoe men een stichting op kan richten om iets te betekenen voor de mensen uit de Oekraïne. Vanzelfsprekend geven we daar informatie over, maar tegelijkertijd raden we aan om goed om je heen te kijken of er al gelijksoortige initiatieven zijn. Is dit het geval, dan is de aansluiting zoeken en de krachten bundelen mogelijk de betere keuze.

Wij vernemen graag welke initiatieven / organisaties er actief zijn of gaan worden. Op die manier kunnen wij vrijwilligers op jullie bestaan wijzen.

…door Oekraïners

Een Oekraïense vluchteling mag werken in Nederland en zo ook vrijwilligerswerk doen. Zij hoeven geen asiel aan te vragen, maar staan wel vrij dit te doen. Op het moment dat zij dit doen zijn er extra voorwaarden verbonden aan het vrijwilligerswerk en dien je als organisatie een vrijwilligersverklaring aan te vragen.

Op dit moment zijn er nog niet veel vrijwilligersorganisaties ingericht op nieuwkomers die vrijwilligerswerk willen doen. Wij roepen hen dan ook op om na te denken over specifieke taken binnen hun organisaties die uitgevoerd kunnen worden door nieuwkomers. Deze groep vrijwilligers komt er namelijk ongetwijfeld aan.

Maar wie interesse heeft om vrijwilligerswerk te gaan doen, hoeft hier niet op te wachten. Samen kunnen we kijken welke interesses jij hebt, wat je graag wilt doen en welke organisatie daarbij past. Vervolgens kan je of kunnen we samen contact opnemen om te kijken wat er mogelijk is.

We hebben een flyer opgesteld, met behulp van Google Translate, voor mensen uit de Oekraïne om hen hierover te informeren. Mogelijk is de vertaling hierdoor niet 100% correct. In de flyer bespreken we zowel de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te gaan doen als een vrijwilliger te zoeken.