1 april 2022

Nieuwe Wet Inburgering

Handreiking voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerscentrale Doetinchem werkt momenteel aan een handreiking voor vrijwilligersorganisaties. Ons streven is enerzijds een kleine keten te vormen waarbinnen de nieuwkomer op een laagdrempelige en gestroomlijnde manier vrijwilligerswerk kan vinden. Waar men kennis maakt met onze taal, manier van leven & werken en waardevolle nieuwe contacten legt binnen onze lokale samenleving. Anderzijds schetsen we een werkwijze waarmee vrijwilligersorganisaties tools in handen krijgen om de benodigde begeleiding vorm te geven op een manier die bij hen past. Zo kunnen zij baat hebben bij de inzet die vanuit deze groep geleverd kan worden. Kortom een werkwijze waarbinnen iedereen baat heeft bij de samenwerking en waardoor we makkelijker zeggen; Welkom, kom d’rin!

Wanneer het gaat over zo snel mogelijk meedoen in Nederland door een combinatie van taal en participatie met het streven naar een betaalde baan, denkt men al gauw aan vrijwilligerswerk als ‘springplank’ voor de volwassen nieuwkomer.

In het land van herkomst hebben deze mensen een opleiding genoten en / of gewerkt, hadden zij een maatschappelijk bestaan en een sociaal netwerk. Maar in hoeverre sluiten hun vaardigheden of sluit hun opleidingsniveau aan op wat er in Nederland gevraagd wordt? En hoe bouwen zij een nieuw bestaan en netwerk op? Het antwoord op die vragen is door mee te doen in die samenleving, te proeven aan de werksfeer, ervaring op te doen met onze werkcultuur en mensen uit hun directe leefomgeving te leren kennen. En waar dit (nog) niet kan in een betaalde baan biedt vrijwilligerswerk alles om die ervaringen op te doen.

Vrijwilligersorganisaties nemen daarom een belangrijke plek in binnen de uitvoering van deze wet op het gebied van welzijn, het opbouwen van een netwerk, kennis maken met onze taal en de Nederlandse manier van werken. Het is wenselijk om met een breed scala aan vrijwilligersorganisaties samen te werken op het gebied van inburgeren. Hoe meer vrijwilligersorganisaties namelijk plek en ruimte bieden aan een nieuwkomer, hoe groter de kans dat iemand op een plek terecht komt die goed bij hem / haar past.

Bij iedere vrijwilliger wordt uitgegaan van diens interesse en competenties. Dit is bij een nieuwkomer niet anders. Waar de ene persoon zich als een vis in het water thuis voelt binnen een sportkantine, voelt de ander zich prettiger al wandelend achter een rolstoel, op een kinderboerderij, in de natuur of juist in een kantooromgeving etc. Hoe beter de werkzaamheden en omgeving aansluiten, des te hoger zal de motivatie zijn om aan de slag te gaan, wat vervolgens een positief effect heeft op het inburgeren.

Maar ook voor de vrijwilligersorganisaties zelf is het van belang; hoe meer organisaties plek en ruimte bieden aan een nieuwkomer, hoe minder begeleiding er gevraagd wordt van een vrijwilligersorganisatie. Het maakt nogal verschil of je 1 persoon wegwijs maakt binnen je organisatie of 10. Want hoe groot de wens ook is dat vrijwilligersorganisatie een rol spelen in deze aanpak, moeten ze het zelf wel vorm kunnen en willen geven.

Vrijwilligerswerk neemt een bijzondere plek in, in de keten van arbeid. Vrijwilligerswerk is doorgaans onbetaald (of tegen een kleine vergoeding) en zit diep verankerd in onze cultuur. We realiseren ons niet altijd dat dit vrij uniek is en zeker niet geldt voor andere landen of zelfs hele delen van de wereld. De kans is heel groot dat de nieuwkomer nog nooit met een vrijwilligersorganisatie van doen heeft gehad. Wat niet wil zeggen dat hij / zij zich nooit vrijwillig hebben ingezet in hun land van herkomst. Maar er is wel sprake van een groot verschil in de manier waarop.

Er zijn veel vrijwilligersorganisaties die zowel met beroepskrachten als vrijwilligers werken. En er zijn ook een ruim aantal organisaties die er op geheel vrijwillige basis een professionele organisatie op nahouden. Een nieuwkomer kan bijvoorbeeld zo maar het idee hebben een betaalde baan te hebben, waar dit niet het geval is. De verwijzing en de afspraken zullen dan ook heel helder moeten zijn voor beide partijen.

Van gemeente Doetinchem wordt verwacht een kleine 100 nieuwkomers te huisvesten de komende tijd (2022). Met een deel van hen zal afgesproken worden dat zij vrijwilligerswerk gaan doen. De Doetinchemse vrijwilligersorganisaties zullen dan ook niet ineens overspoeld worden met aanvragen om nieuwkomers binnen hun organisatie op te vangen. Als vrijwilligerscentrale vragen wij alvast; denk eens na over 1 á 2 mensen binnen je organisatie, wat is daarvoor nodig?

Welke plek kunnen en willen jullie, als vrijwilligersorganisatie, innemen voor nieuwkomers binnen de Doetinchemse samenleving?

Zodra de handreiking klaar is, delen wij deze met jullie.