6 juni 2022

Handreiking vrijwilligerswerk & nieuwkomers

Vrijwilligerscentrale Doetinchem heeft een handreiking & stappenplan opgesteld om jullie organisatie te informeren over de nieuwe Wet Inburgering en de plek die vrijwilligerswerk daarin in neemt.

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, zo ook gemeente Doetinchem. Vrijwilligerswerk kan onderdeel uit maken van een participatietraject van een nieuwkomer en om een vrijwilligersplek te bieden is namelijk samenwerking met verschillende vrijwilligersorganisaties gewenst.

Met deze handreiking willen wij je informeren over de nieuwe Wet Inburgering en oproepen om nieuwkomers op te nemen binnen je organisatie.

Met behulp van de handreiking richt je, je organisatie op een goede manier in en biedt je extra begeleiding, zonder dat dit ‘ten koste’ gaat van je dagelijkse werkzaamheden.

Wij zien jullie vacature(s) graag tegemoet!