10 februari 2022

Cijfers vrijwilligerscentrale 2021

In 2020 ging i.v.m. corona veel van onze aandacht naar burenhulp vragen. In 2021 verlegden we die aandacht naar het aanbod van burenhulp. En we zagen; Wat je aandacht geeft groeit!

Verder in 2021:

  • werden bijna het dubbele aantal vacatures aangemeld
  • waren er wederom meer vrijwilligers die samen ook meer reageerden op de vacatures
  • meldden een 30tal nieuwe organisaties zich aan op onze website
  • legden we de nadruk op het aanbod bij burenhulp met groei als resultaat

Daarnaast hadden we het geluk dat onze vrijwilligersmarkt fysiek plaats kon vinden. 22 deelnemende organisaties hebben 125 bezoekers langs zien komen. Onderling heeft men elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen netwerken, ook met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld Laborijn. Een dag waarop we positief terugkijken!

En aan het einde van het jaar hebben we 50 taarten weg kunnen geven in het kader van de vrijwilligerswaardering. Dat zijn 50 x 6 (taartpunten) = 300 blije mensen!