28 nov

Platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten

Het Platform Meedoen en Ondersteuning is een verband van vrijwilligersorganisaties in het sociale domein die middels de inzet van vrijwilligers de inwoners van gemeente Doetinchem stimuleren en ondersteunen om mee te doen aan het maatschappelijk leven. Het platform bevordert de samenwerking van haar leden, wisselt actief kennis en ervaring uit en brengt signalen onder de aandacht bij gemeente en / of andere formele samenwerkingspartners. Het platform stimuleert tevens initiatieven door het verlenen van financiële ondersteuning op basis van aanvragen.

Informatie