5 okt

Netwerk Vrijwilligerscoördinatoren

Een bijeenkomst voor vrijwilligerscoördinatoren om onderling kennis uit te wisselen of te bespreken waar men tegen aan loopt. Op basis van behoefte, signalen geeft de VwC vorm aan de inhoud.

Informatie