11 okt

Netwerk Informele Zorg

Informele zorg is de zorg die geleverd wordt door mantelzorgers en vrijwilligers. Het gaat hierbij om activiteiten in aanvulling op de zorg die door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en activiteitenbegeleiders geleverd wordt.

Er is een vaste deelnemersgroep en zij delen hun kennis, ervaring en behoeften met elkaar. Op basis van behoefte, signalen geeft de VwC vorm aan de inhoud.

Informatie