18 jul

Netwerk bestuur

Bijeenkomst voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Als Vrijwilligerscentrale dragen we zorg voor de inhoud van de bijeenkomst. Dit kan op basis van behoefte zijn of (nieuwe) wet- & regelgeving.

Informatie