Naar inhoud

Platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten

Het Platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten (M&O) draagt bij aan de ontwikkeling van een sluitend aanbod van diensten van vrijwilligersorganisaties in het sociale domein (informele dienstverlening), gericht op het ondersteunen van de inwoners van gemeente Doetinchem en het vergroten van de zelfredzaamheid.
Deze doelstelling probeert men te realiseren door:
 • kennis te nemen van elkaars werk
 • kennis en ervaring uit te wisselen
 • samen te werken / samenwerking te stimuleren
 • te signaleren
 • (nieuwe) initiatieven te ondersteunen
 • zelf initiatieven te ontwikkelen
 • elkaar te versterken (ook in relatie tot de gemeente)
 • het beoordelen & toekennen van aanvragen gaat volgens een afwegingskader;
  • de beoordeling is gericht op de meerwaarde die de aanvraag heeft voor de Doetinchemse samenleving.
  • aanvragers hoeven zelf geen deelnemer te zijn aan het platform M&O.
  • alleen (startende) organisaties komen in aanmerking voor een aanvraag.
  • het werkgebied beslaat de gemeente Doetinchem, of een deel daar van.
  • de aanvraag moet passend zijn bij en gericht zijn op de doelstelling van het platform M&O.
  • de noodzaak voor financiële ondersteuning moet aanwezig zijn.
  • de dienst heeft een toegevoegde waarde op het aanbod in de gemeente Doetinchem.
  • is het een nieuwe of herhaalde aanvraag?
  • hoe wil men de financiën inzetten?
  • zijn bepaalde kosten te reduceren?
  • wat is het bereik van het initiatief?
  • zijn er aanvragen bij andere fondsen gedaan of wellicht passender?
  • wordt het beoogde effect en de beoogde doelgroep bereikt?
  • consumptief; enkel eten & drinken wordt niet gehonoreerd.
  • feest voor de organisatie zelf wordt niet gehonoreerd.
  • kosten gericht op leden van de organisatie (bijvoorbeeld bij ziekte of jubilea) worden niet gehonoreerd.
  • salaris wordt niet gehonoreerd.
  • middelen die nodig zijn om de organisatie (de entiteit) voort te laten bestaan zonder dat deze een meerwaarde realiseren kan, worden niet gehonoreerd.

Wil je organisatie een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Saskia Dolleman via s.dolleman@buurtplein.nl en download hier alvast het aanvraagformulier.

Het Platform M&O komt 4 á 5 keer per jaar bijeen, begeleid door een onafhankelijk voorzitter (Ruud van Toor, teamleider Stedelijke Diensten Buurtplein).
Criteria van deelname
 • Geografisch; gemeente Doetinchem is werk- en vestigingsgebied
 • Bieden van meedoen en / of ondersteuningsdiensten aan de inwoners van gemeente Doetinchem
 • Voornamelijk / hoofdzakelijk werken met vrijwilligers
 • De organisatie heeft een breed draagvlak
 • Is gericht op samenwerking
 • Onderschrijft de doelstellingen van het Platform
 • Er is geen sprake van een commercieel oogmerk
 • Men is bereid om 75% van de tijd aanwezig te zijn en actief deel te nemen
 • Per organisatie 1 deelnemer (1 stem)
  • Men neemt deel namens 1 organisatie (organisaties kennen nog wel eens overlap in besturen / vrijwilligers)
 • Betaalde krachten / beroepskrachten nemen geen deel aan het Platform
  • Gelijkwaardig gesprekspartner zijn, is voor de deelnemers van het Platform van belang. Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) vervanging.)

Wil je organisatie deelnemen aan het Platform M&O? Neem dan contact op met Saskia Dolleman via s.dolleman@buurtplein.nl

Terug

Cookie-instellingen

Vrijwilligerscentrale Doetinchem maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren