Naar inhoud

​Maatschappelijke Diensttijd, zelfs de naam kan anders!

Met 28 aanwezigen was de belangstelling groot voor de Maatschappelijke Diensttijd (MD) tijdens de themabijeenkomst bij de ALV op 23 november. Jacqueline de Jager is kwartiermaker bij VWS om het ontwerp van de diensttijd te maken. Vele concrete vragen werden op haar afgevuurd…. Wat is precies de leeftijd? Is het tijdens of na de studie? Wat gaan de gemeenten doen? Hoe hoog is de vergoeding? En ga zo maar door. Er staat nog niet veel vast, dat wil VWS nu juist de komende maanden in samenspraak met de jongeren en de maatschappelijke organisaties bespreken. Is het veld enthousiast?, zo wil Jacqueline weten. Voor sommigen is het teleurstellend dat er nog geen kaders zijn, anderen zien dat juist als een uitnodiging om daar nu zelf mee richting aan te geven.

Een kans

Deelnemers zich grotendeels uit dat zij de diensttijd een kans vinden. De ene wat behoudender, afhankelijk van hoe het er uit komt te zien. De ander vol enthousiasme omdat je het vooral zelf goed moet invullen. Op de stelling of de diensttijd voor jongeren aantrekkelijk of onaantrekkelijk is, verdeelde de groep zich over beide kanten. Het moet echt iets voor de jongeren zelf worden en niet van bovenaf opgelegd!

Staatssecretaris Paul Blokhuis geeft ruimte om met onderbouwing tot andere inrichting te komen dan wat nu in het regeerakkoord globaal is verwoord. De sector is dus zelf aan zet! In kleine gespreksgroepen worden de do’s en dont’s verder besproken. Dat levert 80 (!) suggesties op. De belangrijkste:

1. Hou het aantrekkelijk en flexibel.

2. Trek een diversiteit van jongeren.

3. Wel in aansluiting met, maar niet door het onderwijs.

4. Faciliteer en financier alle actoren.

5. Geef er een andere naam aan!

Erasmus+

In het programma Erasmus+ worden al 20 jaar jongeren uitgezonden voor het doen van Europees vrijwilligerswerk (EVS). Jojanneke de Waal geeft een aantal tips: Een fulltime inzet werkt goed. Zorg voor een heel duidelijk beeld van de taak en rol die je vraagt en zorg voor en investeer in ‘matchmaking’. Zorg dat het werk divers, in een team en zinvol is. Zorg voor goede aanwezige begeleiding die ook overweg kan met juist jongeren. Zorg voor training en coaching in het ontwikkelen van de eigen competenties van de jongeren. De ontvangende organisaties moeten aan heldere eisen voldoen en zelf goed nagedacht hebben over het werk en de plek goed hebben ingericht.

In korte tijd is er veel besproken, maar we zijn niet uitgepraat. NOV zal snel een vervolg organiseren op deze aftrap.

Hieronder de uitkomsten gesprekstafel Maatschappelijke Diensttijd:

A. Perspectief van de jongeren

Do's

 • FLEXIBEL; in tijd, plekken,
 • Zelf eigen projecten kunnen starten
 • Ruimte om in te spelen op de lokale vraag
 • Goede passende professionele begeleiding
 • Lokaal tegenover landelijke coördinatie, matching
 • Jongeren , waar vindt je ze?
 • Aantrekkelijk vrijwilligerswerk
 • Heel jong beginnen d.m.v. ‘werkmiddagen’
 • Op laagdrempelige manier laten kennismaken; bijvoorbeeld NLdoet

Opstarten

 • Youth Pass bij aanvang goed idee
 • Gebruik Young Impact of jongeren netwerken
 • Gebruik jongeren netwerken
 • Aantrekkelijke campagne (2), COOL om mee te doen

Vergoeding

 • Maak puntensysteem waarmee jongeren dingen kunnen ‘kopen’
 • Kan een jongere er wat mee verdienen?
 • Beloning voor jongeren en de organisatie

Matching

 • Website ‘Matching” gebruiksvriendelijke & aantrekkelijk
 • Maak een leuke website met klussen
 • Jongeren ook ‘eigen tijd’ investeren
 • Aansluiten op wat ze al doen: belonen, niet beperken
 • Ook buitenland inzetten
 • Variatie in aanbod
 • Maak een redelijk alternatief voor het tussenjaar

Diversiteit jongeren

 • Hoe maken we jongeren met een dubbele culturele achtergrond geïnteresseerd?
 • Kies brede leeftijd
 • Aantrekkelijk maken voor hoger opgeleide jongeren v.s lager opgeleid/andere achtergrond. Binden voor langere tijd?
 • Ook bestuurswerk (ontwikkeling)
 • Lager opgeleiden, hoe activeer je die?

Jongeren en opleiding

 • Voorkeur na afronding school/opleiding, werkervaring
 • Tijdens schooltijd, minimaal 30 uur
 • Zorg dat de invulling aangepast kan worden bij het schoolprogramma

Dont's

 • Niet te veel ‘regeren’
 • Noem het anders
 • Laat het vrije keuze jongeren zijn = niet verplicht
 • Zinvol werk 2x
 • Wat te doen met ‘weigeraars’, is het echt vrijwilligerswerk
 • Voorkom een ‘witte’ vorm
 • Niet stimuleren met geld, Andere dingen inzetten zoals ervaring , kennis
 • Voorkom de zogenaamde ‘K-klusjes”

B. Perspectief van de organisaties

Do's

Inrichting/organisatie

 • Begin bij wat er al is
 • Denk aan alle sectoren; ook cultuur
 • Zorg voor lokale vertegenwoordiging van zendende organisatie.
 • Faciliteer alle actoren
 • Zorg voor trechteren van de toestroom van jongeren; rol vrijwilligerscentrale (VWC)
 • Betrek de MAS-organisatie bij de planvorming
 • Maak organisaties geïnteresseerd
 • Alleen voor organisaties met als kern vrijwilligers; wel training , begeleiding etc goed geregeld
 • Accreditatie zorgvuldig inrichten
 • Semi verplicht maken
 • Nieuwe doelgroep aanspreken, niet alleen de bestaande groepen

Voorwaarden van de organisaties

 • Investeer in goede begeleiding
 • Zorg voor deskundigheidsbevordering voor de organisaties.
 • Je kan het alleen doen als organisatie als je het kan faciliteren
 • Maatwerk
 • Aandacht voor de doelgroep bij de organisaties
 • Bied een kader; invulling flexibel
 • Houd het behapbaar ook voor kleine informele organisaties en projecten.
 • De mogelijkheid om jongere vrijwilligers te binden aansluitend bij je aanbod
 • Flexibele houding t.o.v. vrijwilligers; inzet, beschikbaarheid, mobiliteit etc
 • Vergoeding voor organisaties voor begeleiding
 • Vergoeding jongeren gelijk aan reguliere vergoeding vrijwilligers
 • Zorg voor gelijkwaardigheid bij de samenwerkende partijen: organisaties, vrijwilligerscentrale, scholen. Ook in de facilitering en de financiering.
 • Bestaande vrijwilligersvacatures kunnen inpassen
 • Voldoende inzet, bijv. 6 maanden 4-8 uur per wk, niet eenmalig

Framing

 • Variant als ‘leertraject' of ‘oriëntatietraject'
 • Aantrekkelijk voor jongeren & organisatie
 • Voor of na een opleiding?

Onderwijs

 • Onderwijs moet aansluiten, maar het moet niet binnen het onderwijsveld georganiseerd worden. Daar zit geen ruimte.
 • Buiten het onderwijs, maar wel op elkaar aansluiten
 • Combineren met beroepsoriëntatie; ‘roefelen’!
 • Maak het onderdeel van de studie.
 • Good Practice: Tijd voor Actie, landelijk jongerennetwerk

Dont’s

 • Hou het interessant, wat heb ik eraan?
 • Veel regels en verantwoording, over-bureaucratisering
 • Waarom zou een organisatie niet mee willen doen?
 • Jongeren inzetten als goedkope arbeidskracht
 • Te strikte criteria
 • Maak het aantrekkelijk voor alle jongeren, voorkom dat het alleen een VWO-ding wordt

Door: Joost van Alkemade Bron: NOV

Terug

Cookie-instellingen

Vrijwilligerscentrale Doetinchem maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren