Naar inhoud

Plannen voor 2019

"Wat doet de Vrijwilligerscentrale?" is een vraag waar wij graag antwoord op geven. Maar dit keer kiezen we er voor om het heel concreet te maken. Op deze pagina nemen we jullie mee in onze plannen voor 2019!

Terugblik 2018

2018 stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen en "het oude" opnieuw tegen het licht houden. De vrijwilligerscentrale startte met een nieuwe werkwijze en een nieuwe website. De focus lag op zichtbaarheid en daar zijn waar de vrijwilligers(organisaties) zijn. Dat heeft effect gehad!

Kijk maar mee;

 • spreekuren gestart in diverse wijken en bij Laborijn
 • 91 bezoekers op inloopspreekuren
 • 36 individuele hulpvragen telefonisch
 • 39 individuele hulpvragen via website en 51 reacties
 • 42 nieuwe inschrijvingen van organisaties (via website)
 • 134 inschrijvingen van nieuwe vrijwilligers (via website)
 • 144 nieuwe vacatures geplaatst
 • 56 organisatiebezoeken
 • mede organisatie AVG bijeenkomst +/- 100 deelnemers
 • begeleiden DENKTANK KIVADA
 • initiatiefnemer tot project tuinonderhoud
 • procesondersteuner opstart vereniging Kom Erbij
 • ontwikkeling vrijwilligersacademie > Vrijwilligers Inspiratie Plein
 • organisatie vrijwilligersmarkt > 37 deelnemende organisaties en 200+ bezoekers
 • mede organisatie Meet & Match markt > 28 bedrijven, 27 organisaties en 57 matches
 • Helden om de Hoek, samen met Rabobank Graafschap > 16 workshops, 150 deelnemers.
 • deelname aan evenementen "Go Mama", "Dag van het huren" en jurylid "Doe-Mee award"
 • training tot Goed Geregeld adviseurs

We gaan maar niet in op hoeveel Facebook of Twitter berichten we geplaatst hebben, maar ook het gebruik van social media is door ons opnieuw bekeken, aangepast en met resultaat. Dit nog naast het verspreiden van de vacatures via andere kanalen zoals StadDoetinchem

Onze nieuwe werkwijze werkt; we zijn meer zichtbaar en worden dan ook meer gevonden. Tegelijkertijd wachten we niet af; horen / lezen we iets, dan nemen we het initiatief.

Vrijwilligerscentrale Doetinchem staat stevig en wat stevig staat heeft de mogelijkheid om anderen (waar nodig) te dragen.

Plannen 2019

Vrijwilligerscentrale Doetinchem stimuleert de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor inwoners en het vrijwilligerswerk binnen gemeente Doetinchem. Wij hebben een actieve rol in de directe ondersteuning van vrijwilligerswerk en vormen een organisatorisch knooppunt voor vraag en aanbod. Onze werkzaamheden zijn als volgt in te delen;

 • bemiddeling
 • sociaal makelen
 • informatie, advies en ondersteuning
 • innoveren

De bemiddeling loopt goed en we zien hier mogelijkheden om de werkzaamheden uit te bouwen of anders vorm te geven. Onze spreekuren op locatie passen we iets aan en we onderzoeken de mogelijkheden om dit uit te bouwen, bijvoorbeeld bij de Stadskamer en / of in samenwerking met re-integratie.

Op het gebied van sociaal makelen en innoveren neemt de VwC een positie in van verbinden en aanjagen. We zijn ondersteunend aan nieuwe initiatieven, verbinden diverse initiatieven / organisaties en faciliteren diverse platformen. We participeren, jagen aan, verbinden en zorgen voor inbedding van het initiatief om het vervolgens weer los te laten. Dit jaar zal onze focus liggen op het bouwen van een netwerkstructuur voor vrijwilligersorganisaties. Een wens die wij vaak horen, maar waar organisaties niet aan toekomen om te organiseren / continueren. We organiseren vaste momenten om, per domein / functie, bijeen te komen en inhoudelijk uit te wisselen, samenwerking te stimuleren, van elkaar te leren en daar waar nodig samen het verschil te maken. Deze netwerken zijn onderdeel van het Vrijwilligers Inspiratie Plein.

Bij informatie, advies en ondersteuning hebben we een aantal ambities en zien we de meeste ruimte voor groei en ontwikkeling. Zo blijven we (nieuwe) organisaties bezoeken en zetten we in op de doorontwikkeling van het Vrijwilligers Inspiratie Plein, maar richten we ons in 2019 nog meer op specifieke doelgroepen zoals jongeren, nieuwe Nederlanders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gericht op uiteindelijke bemiddeling. Zo zijn we aangesloten bij het Platform nieuwe Achterhoekers, geven we vrijwilligersorganisaties meer informatie en tips hoe anders te werken met nieuwe doelgroepen en inclusieve vrijwilligersorganisaties te worden en gaan we voorlichting geven op scholen.

Daarnaast geven we een aantal onderwerpen meer podium dan zij tot nu toe hadden. Men weet dat je bij de Vrijwilligerscentrale terecht kan voor het werven van vrijwilligers, maar bijvoorbeeld fondsen en subsidies was minder bekend, terwijl daar toch veel vragen liggen. Men kan bij ons terecht voor informatie en advies over:

werving van vrijwilligers, selecteren en aannemen van vrijwilligers, begeleiden van vrijwilligers / besturen, wet- en regelgeving, vrijwilligersbeleid, organisatievraagstukken, PR, scholing, netwerken, fondsen en subsidies en nieuwe initiatieven.

Uitgangspunt is dat we bij alle nieuwe ontwikkelingen de mensen zelf betrekken. Zo zijn we nu samen met jongeren bezig om vrijwilligerswerk bij hen onder de aandacht te brengen.

We houden per onderdeel bij hoeveel mensen gebruik maken van onze diensten en streven uiteraard naar een toename ten opzichte van 2018.

Bovenal is ons streven om, samen met jullie, trots te zijn op het vrijwilligerswerk in Doetinchem en er veel plezier aan te beleven en energie uit te halen!

Cookie-instellingen

Vrijwilligerscentrale Doetinchem maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren